Marta Curran Fàbregas

Temporary or non statutory researcher
UAB - Autonomous University of Barcelona
Spain
Addresses


 

Professional address
Universitat Autònoma de Barcelona
Plaza Cívica
08193 Bellaterra
Spain
On the web
Carreer and responsabilities
  Disciplines


  Research center or department
Research topics

Título de la tesis: Expectatives, decisions i estratègies educatives del joves en risc d'abandonar la ESO (Título provisional).
Dirección: Aina Tarabini-Castellani.
Intereses de invesitgación: Abandonament escolar; desigualtat d'oportunitat educatives; segregació educativa; Programes de diversificació curricular.
Grupo de investigación: Seminari d'Analisi de Polítiques Socials (SAPS)- web del SAPS


Category
  • Policy

  • Keywords
  • drop out
  • educational policy

  • Major publications